Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne Nauczyciel prowadzący zajęcia Dzień tygodnia, w którym

odbywają się zajęcia

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki dla klasy VII

Urszula Stachyra wtorek

14:35 - 15:20

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki dla klasy V

Urszula Stachyra poniedziałek

13:40 - 14:25

Praca z uczniem zdolnym

z matematyki z klasy VII

Urszula Stachyra poniedziałek, środa

14:35 - 15:25

Praca z uczniem mającym

trudności z matematyki z klasy IV

Urszula Stachyra piątek

11:45 - 12:30

Konsultacje z fizyki dla klas VII Joanna Żurawska czwartek/piątek

13:40 - 14:25

Zajęcia uzupełniające wiadomości

z matematyki dla klasy IV

Alfreda Garbal poniedziałek

13:40 - 14:25

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki dla klasy VI D

(dla uczniów z orzeczeniami bądź opiniami o trudnościach z matematyką)

Barbara Iwaniuk środa

13:40 - 14:25

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki dla klasy VI

Maria Borowska piątek

13:40 - 14:25

Zajęcia koła chemicznego

 dla klasy VII

Joanna Kozak czwartek

14:30 - 16:00