„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”

Nazywam się Urszula Stachyra. Jestem nauczycielką matematyki w szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie. W szkole tej uczę od 1.IX.1998 roku. Strona ta poświęcona jest konkursom organizowanym w naszej szkole, ciekawym zadaniom i stronom matematycznym.  Można tu znaleźć wykaz podręczników obowiązujących na dany rok szkolny, plan zajęć pozalekcyjnych, przedmiotowy system oceniania, jak i wiele innych spraw dotyczących matematyki w naszej szkole.