Strona główna

 

Międzyszkolny Konkurs "PLUSIK" dla klas V

w roku szkolnym 2009/2010

ZAD.1 

Liczba czterocyfrowa 2 □□5  jest wielokrotnością liczby 13. Jej środkowe cyfry □□ tworzą liczbę dwucyfrową, która jest wielokrotnością liczby 22. Jakie cyfry zastąpiono kwadracikami?

  ZAD.2  

Marysia miała w skarbonce 128 zł. Przez kolejne trzy dni wybierała po kwoty, która była w skarbonce. Ile pieniędzy pozostało w skarbonce czwartego dnia?

  ZAD.3 

Od godziny 12:00 wskazówka godzinowa obróciła się o kąt 100 . Którą godzinę wskazuje zegar?

 ZAD.4

Z dwóch jednakowych trójkątów prostokątnych równoramiennych i kwadratu można zbudować trapez. Przedstaw na rysunku jaki trapez otrzymano. Jakie kąty ma ten trapez? Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

 ZAD.5  

Dziadek Mikołaja, zapytany, czy widział krasnoludka, odparł: Tak, widziałem kiedyś, jak skrzat i krasnoludek się ważyli. Skrzat był o 610mg cięższy od krasnoludka , a razem ważyli 5,27g. Ile według dziadka ważył skrzat, a ile krasnoludek?

  ZAD.6 

Na dwudniowy turniej do króla Karola przybyło wielu rycerzy. Już pierwszego dnia połowa z nich zakochała się w pięknej królewnie, a pozostałych rycerzy zakochało się następnego dnia. Tylko 12 rycerzy pozostało obojętnych na wdzięki królewny. Ilu rycerzy przybyło na turniej?

 

Międzyszkolny Konkurs "PLUSIK" dla klas V

w roku szkolnym 2008/2009

Zadanie 1.

Iloczyn siedmiu ocen, które ma Agnieszka na świadectwie jest równy 112500. Jakie to oceny?

Zadanie 2.

W trzech dzbankach była woda: I- 1 2/3litra. II - 5/6 litra, III - 3/4 litra.Ile wody należy przelać z pierwszego dzbanka do drugiego, a ile do trzeciego dzbanka, aby we wszystkich dzbankach było tyle samo wody?

Zadanie 3.

LOKALE DO WYNAJĘCIA: Oferta I: Biuro w centrum miasta, 200,5[m2] powierzchni, płatne 12030 zł za miesiąc. Oferta II: Tanie biuro blisko centrum, powierzchnia 131,25[m2], płatne z góry za rok, cena 91350zł. Oblicz ile miesięcznie kosztuje wynajęcie 1[m2] biura w ofercie I, a ile w ofercie II.

Zadanie 4. 

Zastąp znaki zapytania ? odpowiednimi liczbami: 5,042 = ?cm; 145,8 = ?m; 0,0023km = ?m; 0,7m = ?km; 21,06dag = ?g; 40,7g = ?dag. 

Zadanie 5. 

Wokół prostokątnego trawnika o wymiarach 15m na 10m biegnie ścieżka o szerokości 1,5m. Jakie pole powierzchni ma ta ścieżka?

Zadanie 6. 

W trapezie równoramiennym kąt rozwarty jest o 10 stopni większy od kąta ostrego. Jakie miaty mają kąty w tym trapezie?

 

Międzyszkolny Konkurs "PLUSIK" dla klas V

w roku szkolnym 2007/2008

 

Zadanie 1.

Ania i Iza mierzyły stopami długość podwórka. Stopa Ani ma 24cm, a Izy22cm. Dziewczynki po każdym postawieniu stopy rysowały kreskę. Kreska Ani i kreska Izy 10 razy znalazły się na jednej linii. Czy podwórko ma więcej niż 25m?

Zadanie 2.

Antek i jego czterej koledzy wyruszyli na biwak. Wszyscy razem codziennie zjadali 3 3/4 bochenka chleba. Piątego dnia dołączyli jeszcze trzej koledzy i odtąd codziennie cała grupa zjadała 5 1/2 bochenka chleba. Chłopcy za każdym razem dzielili chleb na równe porcje. Ile bochenków chleba zjadł Antek podczas biwaku?

Zadanie 3.

Maciek kupił 15dab chałwy po 27,80zł za kilogram i 0,25kg orzechów w czekoladzie po 2,60zł za 100g. Z banknotu dwudziestozłotowego otrzymał resztę. Czy za resztę może jeszcze kupić bombonierkę za 9,50zł?.

Zadanie 4. 

Znajdź cztery takie liczby, że każda następna jest większa o 2,15 od poprzedniej, a ich suma wynosi 16.

Zadanie 5. 

Wokół prostokątnego trawnika o wymiarach 15m na 10m biegnie ścieżka o szerokości 1,5m. Jakie pole powierzchni ma ta ścieżka?

Zadanie 6. 

O jaki kąt obróci się wskazówka godzinowa w ciągu 5 minut?

 

Konkurs "MISTRZ MATEMATYKI KLAS V"

w roku szkolnym 2006/2007

 

Zadanie 1.

Para koni przebiegła w ciągu godziny 20 km. Ile kilometrów przebiegł w ciągu godziny jeden koń?

Zadanie 2.

Kloc o długości 6 metrów przecięto na 6 równych części. Ile razy trzeba było przecinać ten kloc?

Zadanie 3.

Sylwia czyta 6 minut jedną stronę. Jeżeli czyta 1,5  godziny dzienne, to ile stron przeczyta przez tydzień?

Zadanie 4. 

Siedem żurawi odleciało kluczem. Po jednej stronie 4 żurawie i po drugiej stronie 4 żurawie. Jak to możliwe? Zrób odpowiedni rysunek. 

Zadanie 5. 

Odnaleziono bardzo cenne, stare rękopisy matematyczne, które jednak wskutek niewłaściwego przechowywania spłowiały tak dalece, że tylko zarysy niektórych cyfr można było odróżnić. Cyfry nieczytelne oznaczone są gwiazdkami. Wstaw w ich miejsce pierwotnie tam wpisane cyfry.

Zadanie 6. 

Iloczyn ośmiu ocen, które ma Wojtek na świadectwie, jest równy 112500. Jakie to oceny?

Zadanie 7. 

„Człowieczek” zbudowany jest z sześcianów o długości krawędzi 1 cm. Podaj jego wysokość. Czy kartka papieru              o wymiarach 10 cm i 8 cm wystarczy na oklejenie „człowieczka”?

Zadanie 8.

Oblicz miarę kąta BAC.

 

Konkurs "MISTRZ MATEMATYKI KLAS V"

w roku szkolnym 2005/2006

Zadanie 1

W każdym czterowyrazowym zestawie, jest wyraz – „ intruz”, który nie pasuje do pozostałych. Znajdź go i podkreśl.                  Z każdego intruza wybierz literę, której numer znajduje się w nawiasie i wpisz ją do pustej kratki obok numeru. Wpisane litery czytane z góry na dół, utworzą rozwiązane.

licznik, kreska, mianownik, punkt

( 1 )

 

cal, mila, kopa, stopa

( 2 )

 

wklęsły, prosty, rozwarty, ostry

( 1 )

 

prosta, romb, kąt, półprosta

( 2 )

 

iloraz, składnik, mnożenie, iloczyn

( 5 )

 

równoboczny, równoramienny, różnoboczny, rozwartokątny

( 3 )

 

tona, hektar, kwintal, gram

( 2 )

 

dwanaście, jedenaście, czternaście, szesnaście

( 5 )

 

dwa, cztery, tysiąc, osiem

( 4 )

 
 
Zadanie 2

Cegła waży 3 kg i pół cegły. Ile waży cegła?

   
 
Zadanie 3

Janek ułożył na stole 5 kamyków w prostej linii w odległości 3 cm jeden od drugiego. Jaka jest odległość od pierwszego do ostatniego kamyka?

 
Zadanie 4

Robak pełza po pniu lipy. W nocy posuwa się o 4 m do góry, a w dzień opuszcza się o 2 m na dół. Ósmej nocy robak dostał się na wierzchołek drzewa. Jaka jest wysokość lipy?

 
Zadanie 5

Trzy proste przecinają się tak jak na rysunku. Jaka jest miara kąta x?

 

Zadanie 6

Uzupełnij tekst:

___ część godziny nazywamy kwadransem.

Zwykła lekcja trwa   ____   godziny i są to 3  kwadranse.

____   godziny, to jedna godzina i 24 minuty. Czas trzy razy dłuższy, to  ____ godziny  i   ___   minut.

28 stycznia to    ___    część roku.

 
Zadanie 7

Uprość maksymalnie ułamek: 1665:3285.