Strona główna

Zadanie 1.
   
Za pomocą cyrkla, linijki i kredek w kolorach olimpijskich ( czarny, niebieski, czerwony, zielony i żółty) narysuj na sztywnym kartonie flagę olimpijską. Przestrzegaj następujących rad:
  • promień okręgu mniejszego wynosi 2 cm,
  • promień okręgu większego wynosi 2,5 cm.
     

Zadanie 2

Kwadratem magicznym nazywamy taki kwadrat w którym sumy liczb we wszystkich kolumnach i wierszach oraz przekątnych są sobie równe.

W starożytnych Chinach i Indiach ludzie nosili talizmany, których elementem był kwadrat magiczny.

Uzupełnij liczby w kwadratach magicznych

 

  ? 23 22
? 21 12 17
? ? 26 ?
? 20 13 16
0 ? ? ?
? 10 4 ?
12 ? 15 2
11 6 ? 5
CARL FRIEDRICH GAUSS

Pewnego dnia w 1785 roku w Niemczech nauczyciel, aby zająć czymś swych uczniów , polecił im dodać wszystkie liczby od 1 do 100. Nauczyciel spodziewał się, że będzie miał godzinę spokoju ( w owych czasach w szkole panowała dyscyplina! ). Jednak jeden z uczniów, Carl Gauss, natychmiast podał poprawną odpowiedź: 5050. W ten sposób rozpoczęła się kariera człowieka uważanego za największego matematyka.

 
Zadanie 3.

Czy potrafisz szybko obliczyć sumę liczb od 1 do 100? Podaj pełne rozwiązanie.

Czy wiesz, że liczb pierwszych jest nieskończona ilość? Największą liczbę pierwszą wyznaczyli matematycy przy użyciu komputera w 1999 roku. Do jej zapisu używa się 2098960 cyfr. Gdybyśmy użyli do jej zapisu czcionki szerokości około 2 mm, to wiersz miałby długość około 4200 m.

Zadanie 4.

Uzupełnij diagram wpisując po jednej cyfrze w kratkę tak, aby liczby, które powstaną w rzędach poziomych, były podzielne jednocześnie przez 4 i 3.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 
   
 

" Czy znasz tabliczkę mnożenia? "

szkolny konkurs dla klasy IV

 
Zadanie 1

Uzupełnij iloczyny i ilorazy. Znak " * " oznacza mnożenie.

7 * _ = 56 8 * _ = 72 6 * _ = 84 9 * _ = 189
_ : 9 = 7 54 : _ = 9 _ : 5 = 15 72 : _ = 6
 
Zadanie 2

W każdy kwadracik wpisz liczbę równą iloczynowi liczb z dwóch kwadracików stojących poniżej.

 

Zadanie 3

Dane są liczby od 1 do 14. Używając każdej z liczb tylko raz, uzupełnij działania. Znak " * " oznacza mnożenie.

36 = _ * _ 26 = _ * _ 66 = _ * _ 70 = _ * _ 45 = _ * _ 14 = _ * _ 32 = _ * _
 

Zadanie 4

Połącz równe iloczyny. Znak " * " oznacza mnożenie.

3 * 36

24 * 15

8 * 45

7 * 26

14 * 13

24 * 8

6 * 32

12 * 9

Zadanie 5

Iloczyn trzech liczb wynosi 140. Jedną z tych liczb zwiększono 5 razy, drugą zmniejszono 4 razy, trzecią zwiększono 7 razy. Iloczyn tych liczb wynosi:

A. 16 B. 25 C. 1225 D. 19 600
 
Zadanie 6

Na podwórku są koty i sroki. Razem jest ich 20 i mają 54 nogi. Ile jest kotów, a ile srok?

   

Zadanie 7

Zamaluj iloczyny równe 96. Znak " * " oznacza mnożenie.

23 * 24

24 * 4

8 * 16

69 * 1

12 * 8

29 * 3

48 * 6

3 * 32

3 * 34

1 * 96

18 * 6

6 * 16

 
Zadanie 8

Rozwiąż krzyżówkę. Znak " * " oznacza mnożenie.

Poziomo:
A) 2 * 42
B) 5 * 19
C) 216 : 3
D) 16 * 5
F) 189 : 9
G) 114 : 3
H) 16 * 4
Pionowo:
A) 43 * 2
B) 4 * 23
C) 630 : 9
D) 3 * 27
E) 16 * 3
E) 16 * 3
G) 17 * 2

A

   

B

 
   

C

   
 

D

   

E

F

   

G

 
   

H

   

:

Zadanie 9

Samolot może zabrać na pokład 108 pasażerów. Podczas jednego z lotów Ania zauważyła, że nie wszystkie miejsca były zajęte - miejsc zajętych było dwa razy więcej niż miejsc wolnych. Ilu pasażerów przewoził ten samolot?

 

Zadanie 10

Rok 1992 miał 366 dni. Marek sypiał po 8 godzin na dobę. Ile dni przespał Marek tego roku?

 

Zadanie 11

Używając każdej z liczb: 2, 3, 4, 5, 6, 10 uzupełnij kółka tak, aby iloczyn liczb na każdym boku wynosił 60.

Zadanie 12

Paweł jest pięć razy młodszy od dziadka, Kuba jest trzy trzy młodszy od Pawła. Ile lat ma dziadek, Paweł i Kuba, jeśli razem mają 95 lat?

 

Zadanie 13

Iloczyn trzech liczb wynosi 7140. Iloczyn pierwszej i drugiej wynosi 510, a drugiej i trzeciej 210. Jakie to liczby?

 

Zadanie 14

W puste miejsca wpisz znaki działań * albo : tak, aby zachodziła równość:

18   9   5 = 10

15   5   11 = 33

27   3   3 = 3

7   3   5 = 105

6   2   5   4 = 15

48   12   5   4 = 5

 

Zadanie 15

Uzupełnij działania:  

 

Zadanie 16

Po łące chodzi dwa razy więcej krów niż kaczek. Ile jest kaczek, a ile krów, jeśli wszystkich zwierząt jest 105?